vlčí mák

Ze stč. vlčí mák.

Adjektivum vlčí ve spojitosti s názvem rostliny již ve staré češtině označovalo význam ‘nepravý, podobný užitečnější rostlině’.

V. Machek toto připodobnění vysvětluje tím, že takovéto rostliny jsou pro člověka neužitečné a lidé je tedy přenechávají zvířatům (v tomto případě vlkům).[2]

Mohlo by vás také zajímat: vrak, pod, pod-, vašnosti, čest, vademecum
  1. Elektronický slovník staré češtiny [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2006– [online]. [cit. 2020-05-24]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz
  2. MACHEK, Václav. Česká a slovenská jména rostlin. Praha: Československá akademie věd, 1954.