Z něm. Werkzeug 'nástroj, nářadí, náčiní'; složenina z Werk 'práce' a Zeug 'nářadí, nástroj, materiál'.

První část složeniny, tedy Werk, vychází z ie. *werǵ-o- 'práce', v němž nalézáme kořen *werǵ- 'dělat', který se nejspíše nachází i v českém vrš 'nástroj na chytání ryb v řece'. Druhá část, Zeug, vychází z ie. kořene *deu̯k- 'táhnout, vést', který se nachází např. v angl. toy 'hračka', lat. dūcere 'vést, táhnout' ad.

Mohlo by vás také zajímat: kořen, stát (1), matka, škodolibost, likvidovat