vařit

začátek 15. století Činnost Diskuze

Ze stč. vařiti (1. os. vařú), psl. *variti, ie. *ōr- 'hořet'; stsl. варити.

Kauzativum od psl. *vьrěti 'vřít', význam je tedy 'způsobit, aby něco vřelo'. Příbuzná jsou:

  • lot. vārīt 'vařit'
  • gót. warmjan '(o)hřát'
  • angl. warm 'teplý'
  • ad.

Vše vychází z ie. kořene *u̯er- 'pálit, hořet'.

Mohlo by vás také zajímat: orel, bobule, neděle, vlas, -istika