teplý

2. polovina 14. století Vlastnost Diskuze

Ze stč. teplý, psl. *teplъ, ie. *tep- 'být teplý'; stsl. теплъ, топлъ.

Odvozeno sufixem *-lъ od nedochovaného slovesa **te(p)ti 'být teplý'. Nejedná se o l-ové participium, jak uvádí J. Rejzek.[1] Přípona *-lъ tvořila nejen participia, ale také adjektiva ze verb, např. růst rostlý, shnít shnilý apod.

Srov. topit1.

Mohlo by vás také zajímat: indicie, abeceda, krabatý, myš, čep
  1. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3.