třeba

polovina 14. století Diskuze

Ze stč. třěba, psl. *terbastsl. трѣба, трѣбѣ 'potřeba, nutnost'.

Pravděpodobně příbuzné s něm. dürfen ‘smět’ a gót. þarba ‘chudoba, potřeba’.

Mohlo by vás také zajímat: časopis, hříbě, přítel, zákon, letora