svině

14. století Živočich Diskuze

Ze stč. svině, psl. *svinьja, ie. *suH- 'prase, svině'; stsl. свиниꙗ.

Pravděpodobně je odvozeno od psl. *svinъ 'vepřový/vepřů' (srov. lit. svīns 'špinavý'), z ie. *suH- a přípony *-iHnos (*-īnos), která tvořila přídavná jména materiálů. Původní pojmenování bez přípony se nedochovalo v žádném ze slovanských jazyků.

Příbuzné s:

  • něm. Schwein 'prase'
  • angl. swine 'svině'
  • lot. sivēns 'sele'
  • lat. sūs 'prase'
  • ř. ὗς 'prase, svině, divoké prase'
  • ad.
Mohlo by vás také zajímat: zloděj, měch, fronta, míle, mléko