svítit

2. polovina 14. století Činnost Diskuze

Ze stč. svietiti, psl. *světiti, ie. *ḱu̯e-t-[1] 'svítit, světlý, bílý'; stsl. свѣтити.

Vychází z ie. *ḱu̯e-t- 'svítit, světlý, bílý', z nějž také vychází např. angl. white 'bílý'.

Srov. svíce.

Mohlo by vás také zajímat: kout (2), milý, tužka, živý, svíce
  1. Monoftongizace diftongů: http://ceso.cz/vyklad/Monoftongizace diftongů