sud

konec 14. století Nástroj Lidský výtvor Diskuze

Ze stč. sud, psl. sǫdъ, sъsǫdъ, ie. *som-dhh1-o- 'složený (ze dvou částí)'; stsl. съсѫдъ.

Jedná se o složeninu z ie. kořenů *som- 's, dohromady' a *dheh1- 'položit, udělat, nastavit' (z něj vychází také např. č. dít se, dílo). Původně tedy ve významu 'složený (ze dvou dílů), pár'. Stejný základ najdeme i ve slově sudý.

Staroslověnské pojmenování je složeno ze zdvojené předpony, tedy *som-som-dheh1-, kdy v prvním opakování předpony došlo k hláskové redukci.

Mohlo by vás také zajímat: puntičkářský, rizoto, po, po-, holka, na, na-