strouha

konec 14. století Lidský výtvor Místo Diskuze

Ze stč. strúha, psl. *struga, ie. *sreu̯- 'téct'; stsl. струга.

Odvozeno ie. příponou *-gheh2 (*-gāod původního ie. kořene *sreu̯- 'téct'. Stejný kořen nalezneme ve slově ostrov.

Ze stejného kořene vychází také:

  • ř. ῥέω 'téct'
  • angl. stream 'pramen, potůček'
  • něm. Strom 'velká řeka'
  • sti. srávati 'téct'
  • lit. srovė 'proud'
  • ad.
Mohlo by vás také zajímat: tuha, duše, autokracie, čau, skelet