stůl

polovina 14. století Nástroj Lidský výtvor Diskuze

Ze stč. stól[1], psl. *stolъ, ie. *sth2-lo-; stsl. столъ 'stůl, stolec, stolice'.

Stará ie. odvozenina od kořene *steh2- 'stát' pomocí sufixu *-lo, význam by se dal rekonstruovat jako 'stojící'. Má paralely v:

  • něm. Stuhl 'židle'
  • angl. stool 'stolička'
  • lit. stãlas 'stůl'
  • lot. stali 'tkalcovský stav'
  • ad.

Je třeba podotknout, že r. стул 'židle' je výpůjčkou z něm.

Mohlo by vás také zajímat: nádoba, oslice, kérka, archaismus, slyšet
  1. Hláskový vývoj češtiny: http://ceso.cz/vyklad/Hláskový vývoj češtiny