srdce

polovina 14. století Lékařství Diskuze
Ze stč. srdce, psl. *sьrdьce 'srdce', z ie. *ḱr̥d- 'srdce'; stsl. срьдьце.

Vychází z nulového stupně ie. kořene *ḱérd- 'srdce', který byl rozšířen o psl. sufix *-ьce (< ie. *-iko-).

Čeština, slovenština a ruština jsou jediné slovanské jazyky, které v ortografii zachovávají -d-, které ovšem není kvůli obtížné výslovnosti vyslovováno.

Příbuzné s

  • angl. heart tv.,
  • něm. Herz tv.,
  • lit. širdìs tv.,
  • lat. cor tv.,
  • ř. καρδία tv.,
  • avest. zərəd tv.,
  • sti. hṛ́daya tv.
  • ad.
Dále srov. střed.

Mohlo by vás také zajímat: whisky, židle, let, dům, klíč