sobota

1360/1380 Diskuze

Ze stč. sobota, z psl. sobota, to přes lat. sabbata (nom. pl. od sabbatum) 'šabat, sobota (až v době křešťanství)' z ř. σάββατον 'šabat', které je z hebr. šabbāṯ 'ustat, odpočinout'.

Podle křesťanů a židů byla prvním dnem v týdnu neděle, šabat byl tedy sedmým dnem v týdnu, při kterém má člověk odpočívat (viz „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.[Gn 2,2-2,3]). Tento den odpočinku byl Konstantinem I., prvním římským křesťanským císařem, posunut na neděli (srov. neděle).

Mohlo by vás také zajímat: domov, ráno, toast, kazeta (1), hochštapler
  1. Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : Český ekumenický překlad. 3. přeprac. vyd. (1. vyd. v ČBS). Praha: Česká biblická společnost, 1993. ISBN 80-900881-8-X.