semeno

60. léta 14. století Diskuze

Ze stč. siemě, z psl. *sěmę tv., z ie. *séh₁-mn̥- tv.; stsl. сѣмѧ.

Jedná se o ie. základ *séh₁- 'sít' rozšířený o nulový stupeň sufixu *-men, který tvořil činitelská podstatná jména. V češtině došlo ke zpravidelnění tvaru ze sémě na semeno, aby nom. sg. nevybočoval svým tvarem.

Příbuzné s

  • lat. sēmen tv.,
  • něm. Samen tv.,
  • stp. semen tv.,
  • lit. sėmuõ 'lněné semeno'
  • ad.
Mohlo by vás také zajímat: jitrnice, manžel, kovat, pošta, vzor