sajrajt

19. století Diskuze

Vypůjčeno z něm. Sauerei 'svinstvo', které je odvozeno od Sau 'svině'.

Koncovka -ei přešla v české -ajt, srov. policajt.

Mohlo by vás také zajímat: mameluk, kimono, gauner, mašinfíra, letos