renta

Přes něm. Rente z fr. rente, které vychází z vlat. *rendita 'co se (někomu) vrací, dává zpět', odvozeného od slovesa *rendere 'vracet, vydávat', z původního lat. reddere tv. To je složeno z re- 'znovu' a dare 'dát'.

Mohlo by vás také zajímat: škrpál, guacamole, pasťák, vlčí mák, duch