prezident

19. století Povolání Titul Diskuze

Přes některý z moderních evr. jazyků (něm. Präsident, angl. president, fr. président tv. ad.) z lat. praesidēns 'předseda, vpředu sedící', z předpony prae- 'před, vpředu' a sedēre 'sedět', které vychází z ie. kořene *sed- 'sedět', který se nachází i v českém sedět.

Mohlo by vás také zajímat: virus, míč, pinktlich, pouť, cena