práce

2. polovina 15. století Činnost Diskuze

Ze stč. prácě.

Výklad tohoto slova není jednoznačný. J. Rejzek rekonstruuje psl. *portja a přibližuje ho k psl. slovesu *portiti, z nějž vychází sln. prátiti ‘provázet, (nářečně i) dělat’, b. прáтя ‘poslat’ ad. Tím pádem by vycházelo z ie. kořene *per- ‘pronikat, jít, přenášet’ a bylo příbuzné s něm. fahren ‘jet’ a lat. portāre ‘nést’. [1, str. 495]

Mohlo by vás také zajímat: zahrada, *širák, myš, vydra, kůň
  1. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2001. ISBN 80-85927-85-3.