pouť

15. století Činnost Diskuze

Za stč. pút, psl. *pǫtь 'cesta', ie. *pont- 'cesta' tv.; stsl. пѫть.

Vychází z ie. kořene *pent- 'projít'. Paralelu má v mnoha ie. jazycích:

  • lat. pōns (gen. sg. pontis) 'most'
  • ř. πόντος 'moře'
  • sti. pánthā- 'cesta, směr'
  • angl. path 'cesta'
  • ad.
Oproti stč. pút je pouť zakončena měkce, což je způsobeno kolísáním a přechodem mezi vzory (srov. spis. nit a nespis. niť).

Mohlo by vás také zajímat: tuha, týden, kokot, vařit, ráno