poušť

polovina 14. století Místo Diskuze

Ze stč. púščě (později púšč), psl. *pustja (< *pustъ 'pustý'); stsl. поустꙑни.

Odvozeno od psl. *pustъ 'pustý'. Pouze v č., p. a slk. Více viz pustý.

Mohlo by vás také zajímat: manžel, mňoukat, mameluk, pouť, kérka