příroda

konec 14. století Příroda Diskuze

Ze stč. příroda, psl. *priroda.

Odvozeno předponou *při- od slovesa rodit se, jde tedy o 'to, co se přirodilo' bez zásahu člověka.

Srov. rod.

Mohlo by vás také zajímat: konkurence, mléko, kadáver, koróna, kůzle