ovce

2. polovina 14. století Živočich Diskuze

Ze stč. ovcě, psl. *ovьca, ie. *h3eu̯i- nebo *h2ou̯i- (*oi); stsl. овьца.

Jeho základem je indoevropský kořen *h3eu̯i- nebo *h2ou̯i- (*oi-), od něhož bylo odvozeno pomocí deminutivní přípony -keh2 (tedy psl. *ovьca[1] < *ovikā < *h3eu̯i-keh2). Ze stejného kořene vychází pojmenování pro ovci ve všech větvích indoevropských jazyků s výjimkou albánské, např.:

  • lat. ovis ‘ovce’
  • stir.  ‘beran’
  • sti. avikā ‘bahnice’
  • ad.

Přímý protějšek má praslovanská forma *ovьca ve staroindickém avikā ‘bahnice’.

Mohlo by vás také zajímat: los, pršet, pilaf, jíst, kobyla
  1. Palatalizace velár: http://ceso.cz/vyklad/Palatalizace velár