ostrov

14. století Místo Diskuze

Ze stč. ostrov, psl. *ostovъ, ie. *sreu̯- 'téct'; stsl. островъ.

Složeno z psl. předpony *o(b)- 'ob-, okolo' a původního ie. kořene *sreu̯- 'téct'. Původní význam je tedy 'to, co je obtékáno'. Tento původní význam naznačuje, že se Slované setkávali nejprve s říčními ostrovy. Ze stejného kořene vychází také slovo strouha.

Mohlo by vás také zajímat: potřeba, klobouk, hajtla, vydra, jarmark