opice

10. léta 15. století Živočich Diskuze

Ze stč. opicě, psl. *opica.

Odvozeno příponou *-ica (dnešní -ice) od slova *opъ. To je pravděpodobně přejato ze sthn. affo tv. V praslovanštině neexistoval foném /f/, byl tedy nahrazen nejbližší podobnou hláskou. Srov. chléb.

Opice ve významu 'opilost, kocovina' pramění z lidové tvořivosti a podobnosti slov opice a opít se.

Mohlo by vás také zajímat: autokracie, billboard, -ice, čau, tuha