nudle

Z něm. Nudel tv. Německé pojmenování je nejisté, možný je vznik z Knödel 'knedlík'. Více viz zdroje [1, str. 657][2, str. 491].

Mohlo by vás také zajímat: bodnout, táta, hlahol, neděle, židle
  1. KLUGE, Friedrich a Elmar SEEBOLD, 2002. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24., durschges. und erw. Aufl. Berlin - New York: de Gruyter. ISBN 3-11-017473-1.
  2. Duden, 1997. Nach den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung, 2. überarb. Aufl. Mannheim: Dudenverlag. Duden in zwölf Bänden. ISBN 34-112-0907-0.