myš

konec 14. století Živočich Diskuze

Ze stč. myš, psl. *myšь, ie. *mūs-; stsl. мꙑшь.

Z tohoto kořene vycházejí další indoevropská pojmenování myši:

  • lat. mūs
  • něm. Maus
  • sti. mūš-ikā- vše ‘myš’
  • ad.

V praslovanštině původní kořenové substantivum přešlo k i-kmenům.

Mohlo by vás také zajímat: harakiri, svítit, topinka, rýže, indicie