mléko

polovina 14. století Nápoj Diskuze

Ze stč. mléko, psl. *melko[1] tv.; stsl. млѣко.

Slovo nejasného původů. Protějšek má pouze v germ. jazycích:

  • něm. Milch
  • angl. milk, obojí 'mléko'
  • ad.

Uvažovalo se tedy vypůjčení slovanského pojmenování z germ. *meluk- 'mléko' (v takovém případě je ale nutno klást slovanskou pravlast vedle germánské!), které vychází z ie. kořene *h2melǵ- 'dojit'. Navíc tato teorie není vhodná hláskoslovně: v psl. by výsledná forma byla **melъk-.

Nabízíme tedy možnost, že jde o přejímku ze sthn. slovesa melkan 'dojit', ovšem změna verba v substantivum činí potíže.

Mohlo by vás také zajímat: existovat, Hana, kůň, po, po-, rýže
  1. Metateze likvid: http://ceso.cz/vyklad/Metateze likvid