mazec

19. století Činnost Diskuze
Ve významu 'rvačka, roztržka' odvozeno od slovesa mazat někoho, které již u Kotta mělo význam 'bíti někoho'.[1]
Mohlo by vás také zajímat: fronta, kůň, kasa, myš, škraboška
  1. KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický 1–7 [online]. [cit. 2020-08-04]. Praha: tiskem a nákladem knihtiskárny Josefa Koláře, 1878–1893. Dostupné z: http://kott.ujc.cas.cz/.