mašinfíra

20. století Povolání Diskuze

Z něm. Maschin(en)führer 'operátor stroje, strojvůdce', což je složenina z Maschine 'stroj' a Führer 'vůdce, vedoucí, provozovatel'.

Srov. mašina.

Mohlo by vás také zajímat: míle, mléko, pyré, bob, stát (2)