měsíc

1. polovina 14. století Místo Diskuze

Ze stč. měsiec, psl. měsęcь, ie. *meh1n-s-(e)n-ko- (*mēns-(e)n-ko-); stsl. мѣсѧць.

V ie. jazycích jde o výraz hojně dochovaný:

  • lat. mēnsis 'kalendářní měsíc'
  • ř. ion. μείς (g. sg. μηνός) 'Měsíc'
  • sti. más 'Měsíc, kalendářní měsíc'
  • angl. moon 'Měsíc' a month 'kalendářní měsíc'
  • něm. Mond 'Měsíc'
  • ad.

Vše vychází z původního ie. *meh1n-(e)s- 'měsíc', přičemž rozdíly ve tvarech dceřiných jazyků se vysvětlují jako jednotlivé pádové formy. Základem je pravděpodobně ie. kořen *meh1- 'měřit'. Jednotlivé měsíční cykly sloužily k dlouhodobějšímu měření času než pohyb Slunce na obloze.

Psl. *měsęcь vychází z deminutivní formy *meh1n-s-(e)n-ko-.

Mohlo by vás také zajímat: moruše, rubat, páternoster, puntičkářský, císař