míč

konec 14. století Lidský výtvor Diskuze

Ze stč. mieč 'kulatý smotek hadrů', psl. *męčь.

Odvozeno příponou *-jь od psl. *męk- (stejný kořen nalezneme ve slově měkký).

Mohlo by vás také zajímat: netopýr, kretén, kořen, mezek, virální