máslo

konec 14. století Jídlo Diskuze

Ze stč. máslo, psl. *maslo; stsl. масло.

Deverbativum od *mazati 'mazat'. Vzniklo pravděpodobně připojením přípony *-slo ke kořeni *maz-. Původní význam tedy je 'to, co se maže, natírá (na něco)'.

Mohlo by vás také zajímat: bobule, život, kout (2), Londýn, teflon