likvidita

20. století Abstraktní Diskuze

Přes moderní evropské jazyky (angl. liquidity, něm. Liquidität, fr. liquidité, vše tv.) z původního střlat. liquiditas 'likvidita', které vychází z původního lat. liquidus 'čistý, plynný, tekutý'. Majetek je přirovnán k vodě, protože se dá směrovat, měnit (např. na peníze). Srov. např. české spojení tok peněz.

Srov. likvidovat.

Mohlo by vás také zajímat: pilaf, jarmark, klíč, zloděj, tendence