lichý

konec 14. století Abstraktní Diskuze

Ze stč. lich, lichý, psl. *lichъ 'nadměrný, přebytečný', pie. *leyk- 'nechat'; stsl. лицхъ 'nadměrný, přebytečný, hojný'.

Psl. *lichъ 'nadměrný, přebytečný' je nejčastěji odvozováno od pie. *leyk- 'nechat'. Předpokládá se, že psl. tvar je rozšířen o pie. sufix *-so-, čímž vznikne pie. *leyk-so-, kde skupina *-k-s- měla projít změnou v psl. *-ch.

Pokud je tato teorie správná, slovo lichý je příbuzné s:

  • lit. likti 'zůstat'
  • lat. linquere 'nechávat'
  • něm. leihen 'půjčovat'
  • ř. λείπω 'odcházet'
  • apod.
Mohlo by vás také zajímat: vrak, médium, pivo, škoda, vepř