letora

konec 14. století Abstraktní Diskuze

Výtvor Klareta (Bartoloměj z Chlumce), jež je částečným (a nevhodným) překladem lat. temperamēntum 'temperament'. Klaret slovo přiklonil k lat. tempus 'čas, období' a na základě významu 'období' ho do češtiny přeložil jako odvozeninu slova léto.

Mohlo by vás také zajímat: sud, milý, laň, koza, klavír