let

14. století Činnost Diskuze

Ze stč. let, psl. *let (z dřívějšího *lekt-[1]), z ie. kořene *lek- 'skákat, svižně se pohybovat'.

Jedná se o všeslovanské slovo, které je příbuzné s mnoha ie. výrazy:

  • lot. lēkt 'skákat'
  • lit. lė̃kti 'létat'
  • ř. ληκάω 'tancovat na hudbu'
  • střhn. lecken 'poskakovat'
Mohlo by vás také zajímat: svoboda, kazeta (2), whisky, jitrnice, kout (2)
  1. Zánik souhlásek v praslovanštině: http://ceso.cz/vyklad/Zánik souhlásek v praslovanštině