kuchyně

konec 14. století Místo Lidský výtvor Diskuze

Ze stč. kuchyně, přejato ze sthn. kuhhina tv., které bylo vypůjčeno z vlat. cucīna (< lat. coquīna) tv.

Latinské pojmenování je odvozeno od slovesa coquere 'vařit, péct', které vychází z ie. kořene *pek- 'vařit' (asimilací původního *pek- > *kek-), z nějž vychází i č. péct.

Mohlo by vás také zajímat: ostrov, vlčí mák, slyšet, paraple, kaplan