kout (2)

15. století Činnost Diskuze

Ze stč. kúti, psl. *kuti, ie. *kou̯h2- ‘bít’.

Jedná se tvar vzniklý analogií od psl. kovati (1. os. sg. *kujǫ, 3. os. sg. *kujetь > č. kuji, kuje). To znamená, že infinitivní tvar se přizpůsobil tvaru časovaných forem slovesa.

Dále kovat.

Mohlo by vás také zajímat: plemeno, semeno, stůl, Barbora, atrakce