kolej (1)

konec 14. století Lidský výtvor Diskuze

Ze stč. kolejě, psl. kolěja/kolějь. Odvozeno od kolo. Způsob derivace je nejasný, možná je varianta *kolo 'kolo' + *ei- 'jít'. [1, str. 268]

Mohlo by vás také zajímat: brav, matka, čau, Adam, mašina
  1. MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. PRAHA: Academia, 1968.