koření

14. století Jídlo Diskuze

Ze stč. kořenie, psl. *korenьje tv.

Původní psl. *korenьje je kolektivum od slova *korenь, tedy s významem '(sušený) soubor kořínků'. Paralelu nalezneme v něm. Wurzel 'kořen' a Würze 'koření'.

Více viz kořen.

Mohlo by vás také zajímat: Vánoce, terorismus, -ismus, pasťák, pentelka