klobouk

konec 14. století Móda Diskuze

Ze stč. klobúk, psl. *klobukъ; stsl. клобoукъ 'pokrývka hlavy'.

Přejato asi z nějakého turkického jazyka (srov. tur. kalpak 'čepice'), rekonstruuje se nedochované *kalbuk.

Mohlo by vás také zajímat: kořen, nůž, kostel, toast, kuchyně