kůň

1. polovina 14. století Živočich Diskuze

Ze stč. kóň, psl. *kon̑ь; stsl. кон̑ь.

Etymologie tohoto pojmenování je nejasná. Bývá spojováno se slovy komoň a kobyla (o tom více viz kobyla).

Nabízí se teorie, že se jedná o výraz přejatý z keltského *konko-/*kanko- stejného významu. V takovém případě by Slované slovo přejali jako *konьkъ, přičemž by bylo považováno za zdrobnělinu, což by vedlo k následné úpravě na *konь.[1] Je také možné, že кон̑ь vzniklo haplologií z комон̑ь.[2]

Mohlo by vás také zajímat: kobyla, virus, topinka, kadáver, živý
  1. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2001. ISBN 80-85927-85-3.
  2. MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. PRAHA: Academia, 1968.