jablko

14. století Jídlo Diskuze

Ze stč. jablko, psl. *ablъko 'jablko', z ie. h2ebol- (*abol-) tv.

Odvozeno sufixem *-ko od původního *ablo tv. (srov. stč. jablo tv.).

Příbuzné s:

  • angl. apple
  • něm. Apfel
  • lot. ābols, vše 'jablko'
  • apod.
Mohlo by vás také zajímat: noc, kérka, kluk, kupole, toast