jíst

60. léta 14. století Činnost Diskuze

Z stč. jiesti, psl. *ěsti, ie. *h1ed- (*ed-); stsl. ꙗсти.

Příbuzné s:

  • něm. essen
  • angl. eat
  • lat. edere
  • ř. ἔδω
  • ad., vše 'jíst'

V psl. proběhla hlásková změna v infinitivu dt > st (původní kořen *j-ed-, j je protetické, se nachází např. ve 3. os. pl. jedí či v příčestí minulém jedl).

Mohlo by vás také zajímat: nádoba, bodnout, barbar, servus, pít