hranice

konec 14. století Abstraktní Lidský výtvor Místo Diskuze

Ze stč. hranicě, psl. *granica; stsl. граница.

Toto pojmenování je praslovanského původu. Je odvozeno pomocí deminutivní přípony *-ica od slova *grana 'větev'. Od toho také pojmenování pro vatru, která je složena z mnoha větví.

Druhý význam, tedy 'rozmezí mezi dvěma věcmi (časová hranice, státní hranice)' má pravděpodobně stejný původ. Značkami na větvích (resp. na stromech) se označoval rozsah vlastněného území, předpokládáme tedy posun 'větev' → 'značka na stromě určující vlastněné území' → 'rozmezí mezi dvěma věcmi'. Německé Grenze tv. bylo přejato z polštiny a vytlačilo původní označení Mark 'značka'.

Mohlo by vás také zajímat: rádlo, indicie, dnes, přítel, strouha