holub

14. století Živočich Diskuze

Ze stč. holub, psl. *golǫbь; stsl. голѫбь.

O jeho původu nemáme přesvědčivý výklad. Blízké mu je lat. columbus, columba tv. (rozdíl je ve znělosti první hlásky, nejde však o nepravidelnost). Jeho stáří je tedy pravděpodobně předindoevropské. Další názory poukazují na ie. kořen *ǵʰelh₃- 'zelená, žlutá'. Názvy ptáků jsou s barvami spojeny často, např. r. голубой ‘modrý’. S touto hypotézou však nesouhlasí V. Machek, který tvrdí, že názvy barev jsou odvozeny od zvířat, a ne naopak.[1]

Mohlo by vás také zajímat: Ivan, kolej (1), pytlák, zdraví, noc
  1. MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. PRAHA: Academia, 1968.