hřebec

konec 14. století Živočich Diskuze

Ze stč. hřěbec 'mladý samec koně chovaný pro využití v boji ap.', psl. *žerbьcь[1], deminutivní forma odvozená od *žerbъ, ie. *gerbh- ‘mládě, zárodek’; stsl. жребьць.

Původně významově stejné jako hříbě, ovšem postupem času se v češtině přípona -ec změnila z deminutivní na neutrální.

Více viz hříbě.

Mohlo by vás také zajímat: orel, klavír, vzor, pasťák, opice
  1. Metateze likvid: http://ceso.cz/vyklad/Metateze likvid