Z něm. Front, přejato z některého románského jazyka (fr. front, it. fronte 'válečná fronta'), které pochází z lat. frōntem (což je gen. sg. od frōns) 'čelo (průčelí), přední strana'.

Mohlo by vás také zajímat: div, bob, mecenáš, opice, *širák