erb

1. polovina 15. století Lidský výtvor Diskuze

Ze stč. erb, střhn. erbe 'dědictví (doslovně i přeneseně)', ie. *h3erbh-.

Ze stejného kořene vychází např. i č. robě 'dítě'.

Mohlo by vás také zajímat: ostrov, čest, dub, fábor, dehonestace