dno

14. století Abstraktní Diskuze

Ze stč. dno, psl. *dъ(b)no[1], ie.*dheub(h)- 'dno', či *bheudh- tv.; stsl. дъно.

Existují dvě teorie o původu původního psl. pojmenování. První z nich vychází z ie. kořene *dheub(h)- 'dno', z nejž pochází také:

 • angl. deep
 • něm. tief, obojí 'hluboký'
 • lit. dùgnas
 • lot. dubens, obojí 'dno'
 • ad.

Druhá teorie spojuje pojmenování s ie. kořenem *bheudh- 'dno', z nějž pochází také:

 • lat. fundus 'základ, dno'
 • ř. πυθμήν 'dno hrnku, dno moře'
 • sti. budhna 'dno'
 • arm. bun 'dno, základ'
 • něm. Boden 'podlaha, dno moře'
 • ad.
Oba kořeny jsou ale pravděpodobně ze stejného základu, kdy došlo k metatezi *dheub(h)- > *bheudh-.

Mohlo by vás také zajímat: vydra, mašinfíra, císař, mameluk, bába
 1. Zánik souhlásek v praslovanštině: http://ceso.cz/vyklad/Zánik souhlásek v praslovanštině