div

Ze stč. div, psl. *divъ, ie. *deu̯-o-s 'bůh'; stsl. дивъ.

Souvisí se slovy divý a dívat se, jejich významový vztah ovšem není příliš jasný.

Příbuzné s:

  • lat. deus 'bůh' a dīvus 'božský'
  • lit. diẽvas 'bůh'
  • sti. devá tv.
  • v první části angl. složeniny Tuesday 'úterý'
  • ve jméně severského boha Týra (n. sg. Týr)
  • ad.

Vše z původního ie. *deu̯os[1] 'bůh', které vychází z kořene *de- 'zářit', což je zřejmě metateze původního kořene *de- tv.

Mohlo by vás také zajímat: cop, rod, bod, kasa, večer
  1. Monoftongizace diftongů: http://ceso.cz/vyklad/Monoftongizace diftongů